Villiyritys

VERKKOSIVUT – WWW.VILLIYRITYS.FI

Joskus elementit vain loksahtelevat paikoilleen.

Mutta sen edellytyksenä on toimiva yhteistyö ja sitoutuminen aikatauluihin ja tavoitteisiin.

Villiyrityksen yrittäjä Sirpa Niiranen on mahtava esimerkki siitä kuinka kerätä ympärilleen oikeita ihmisiä toteuttamaan visiotaan. Se miltä Villiyritys näyttää tänään ulospäin on Sirpan ja kolmen tekijän yhteinen tuotos. Ensin oli DecoraDoran upeat kuvitukset ja oivaltava logo, jotka jalostuivat kokonaisvaltaiseksi yritysilmeeksi Sari Kaijan Virran Varrelta taitavissa käsissä.

Sari suunnitteli myös verkkosivujen ulkoasun yhdessä suunnitellun sisältörakenteen pohjalle. Minun tehtäväni oli toteuttaa sivusto WordPress-julkaisualustalle. Käytän sivuja rakentaessani valmiita teemoja ja editoreja, jotka antavat testatut raamit työskentelylle.

Sivuston asiasisältö tuli Sirpalta ja minä muokkasin sitä sivuston rakenteen huomioiden.

Moveboost

BRÄNDIWORKSHOP – VERKKOSIVUT – WWW.MOVEBOOST.FI

Tavoitteena oli uskottava, voimakas, mutta kaunis lopputulos.

Mari-Ann Nykänen tekee töitä persoonallaan. On tärkeää, että yritysilme kuvastaa sitä samaa energiaa, joka Mari-Annista välittyy.

Brändiworkshopiin Mari-Ann pyysi sparrauskaveriksi ystävänsä. Yhdessä kävimme läpi liikeideaa, kohderyhmää, tulevaisuuden näkymiä, tavoitteita ja toiveita.

Verkkosivut rakentuivat WordPressillä yhteistyössä Mari-Annin kanssa. Minä tein sivupohjat, joihin Mari-Ann itse täydensi sisällöt.

Husso Consulting

BRÄNDIWORKSHOP – VERKKOSIVUT – WWW.HUSSOCONSULTING.FI

Huolellisella pohjatyöllä tasoitetaan polkua kohti määränpäätä.

Husso Consultingin brändi ja verkkosivut oli huippumielenkiintoinen monen toteuttajan yhteinen projekti. Mahtavaan yhteiseen onnistumiseen vaikutti vahvasti yrittäjän oma perusteellinen pohjatyö yrityksen perustamisen yhteydessä.

Brändille ydin ja viestinnän konsepti syntyi vetämieni yhteisten brändiworkshopien pohjalta. Husso Consultingin visuaalisen muodon toteutti Sari Kaija, Virran Varrelta .

Yrityksen brändi näkyy vahvasti sille toteutetuissa materiaaleissa, joista verkkosivujen toteutus oli minun tehtäväni. Sari suunnitteli verkkosivujen ulkoasun, jonka pohjalta rakensin sivuston WordPress-julkaisualustalle. Käytän WP -sivuja rakentaessani valmiita teemoja ja editoreja, jotka antavat testatut raamit työskentelylle.

Jokaisessa projektissa on oma työnjakonsa, josta sovitaan etukäteen. Husso Consulting -sivuston asiasisältö tuli yrittäjältä, Hannelta, ja minä muokkasin sitä konseptin mukaisesti ja sivuston rakenteen huomioiden.

Upeat valokuvat yrittäjästä otti valokuvaaja Jarno Artika.

Renja Reenpää

VISUAALINEN ILME – VERKKOSIVUT – WWW.RENJA.FI

Kyvykkyysvalmentaja ja ihmisasiantuntija Renja Reenpää

Matka lopputulokseen ei välttämättä ole suora, mutta sitäkin mielenkiintoisempi! Mitä tapahtuu, jos ensimmäinen vedos ei ole ollenkaan asiakkaan näköinen? Tarvitaan vastaanottava asenne ja asiakas sekä toimiva kommunikaatio.

Toimeksiantona oli luoda Renja Reenpään brändille visuaalinen ilme sekä verkkosivujen pohja, joka elää ja kehittyy Renjan omassa ylläpidossa. Minusta tästä tuli jotenkin ihana.

Kitka Group

BRÄNDIWORKSHOP – VISUAALINEN ILME – OSTOPOLKU – VERKKOSIVUT –
WWW.KITKAMETHOD.COM

Kitka Group on yritysvalmennukseen keskittyvä yritys. Sen toiminnan ytimessä on kahden ihmisasiantuntijan, Katja Kareisen ja Renja Reenpään, yhdessä kehittämä yrityksille suunnattu uudenlainen valmennuskonsepti.

Toimeksianto oli mielenkiintoinen ja laaja. Tavoitteena oli luoda yritykselle brändi-ilme sekä viestinnän konsepti ja suunnitelma asiakkaan ostopolun mukaan. Näiden lisäksi tein yritykselle itsenäisesti ylläpidettävä verkkosivu wix-julkaisualustalle.

Markkinoinnin ja viestinnän ensisijaiseksi tavoitteeksi muodostui ymmärrettävän tiedon jakaminen ja sitä kautta mahdollisten ennakkoluulojen ja oston esteiden poistaminen. Halusimme ohjata vierailijaa omilla ehdoillaan aina syvemmälle palveluiden kokonaisuuksiin ja sisältöihin.

Aitomuotoilu Oy

BRÄNDIOHJE – MARKKINOINNIN VUOSIKELLO – VERKKOSIVUT
WWW.AITOMUOTOILU.FI

”Aito muotoilu näkyy esineen koko elinkaaressa ideasta elämykselliseen käyttäjäkokemukseen asti. Sen laatu on yksityiskohtien tarkkuutta tekniikasta logistiikkaan ja kauneus käytettävyyttä toiminnallisuudesta estetiikkaan.”
– Aitomuotoilun brändin ydin

Yhteistyö Aitomuotoilu Oy:n kanssa oli minulle kaikin puolin erityinen projekti. Muotoilu on alana erityisen lähellä sydäntäni oman koulutustaustani vuoksi. Aitomuotoilun kanssa lähdimme liikkeelle brändin rakentamisen perustyöstä ja konkreettisena tuloksena syntyivät yritykselle brändiohje, verkkosivut ja markkinoinnin vuosikello.

Prosessin alussa yrityksellä oli kokeneet osaajat, liikeidea, nimi ja logo. Tältä pohjalta lähdimme synnyttämään Aitomuotoilulle tunnistettavaa ja omaa tapaa olla läsnä kohderyhmälleen. Kaikki mitä nyt näkyy ja kuuluu on tiivistys monista keskusteluista, pohdinnoista ja tietoisista valinnoista.